Presentation
Varmt välkommen till Ö-konsult Hamnebo AB, en verksamhet med byggfrågor såsom ritningar, beskrivningar, byggekonomi, hyres- och byggkalkyleringar, upphandlingar, besiktningar, kontroll, projektledning, avtalsskrivning, tolkning av bestämmelsetext, detaljplaneläggning mm.

Vi driver också verksamhet med båtscharter och b
åttransporter med båten Emma, en Windy 32, Scirocco från Hönö Klåva.

Försäkring
För uppdragen gäller ABK 09, Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt och ingenjörsverksamheten av år 2009.

Försäkrad hos länsförsäkringar
- konsultansvar 120 basbelopp per uppdrag och 360 basbelopp per år.
- ansvarsförsäkring, person- och sakskada 10 Mkr.

Erfarenhet
Yrkesverksam sedan 1969 med byggfrågor såsom ritningar, beskrivningar, byggekonomi, hyres- och byggkalkyleringar, nollställningar, besiktningar, kontroll, projektledning, avtalsskrivning, avtalstolkning, tolkning av bestämmelsetext, lösning av tvist.
Jag har varit verksam hos kommunala, statliga och privata arbetsgivare samt sedan 1984 som fristående konsult.

Certifiering som kontrollansvarig  enligt PBL,  behörighet K.


Ö-Konsult Hamnebo AB, 556268-4885

Postadress:

Hässlavägen 42 B, 475 42 Hönö

Besöksadress:

Tärnvägen 9, Hönö pinan

 

Börje Hamnebo, ark SAR/MSA

e-post: borje@okonsult.se

Camilla Granath, CAD-ansvarig

e-post: camilla@okonsult.se

 

Telefon:

031-96 76 60

Telefax:

031-96 91 22

Mobil:

070-626 40 06